ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید


هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرات کمی عوامل سازمانی بر اثربخشی سازمان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش شهرستان قزوین می باشد. دراین تحقیق با استفاده از منابع مکتوب و نظر خبرگان و همچنین بررسی پیشینه پژوهش ها و مقاله های جدید مجلات معتبر،مدل مفهومی پژوهش استخراج و عوامل سازمانی با هشت بعد ، ...

نعیمه مرسلی , سیده زهرا بیاتیان , 1396/06/05

حقوق،عهده دار تنظیم روابط اشخاص است. هر قدر این روابط متنوع تر باشد، طبعا قوانین نیز گسترده تر خواهد بود. امروز تنوع روابط در شهرها مشهود است. این مناطق کانون های بزرگ جمعیتی هستند که انبوهی از انسان ها را در خود جای داده اند و البته هر روز نیز بر وسعت آن ها افزوده می شود.بدون تردید باید پذیرفت که ادامه زند ...

معصومه حسن عباسی , 1396/06/05

در دنياي رقابتي امروز افزايش سود، كاهش هزينه ها همواره جزءاهداف شركتها ومد نظر مديران وسرمايه گذاران بوده است وباعث افزايش جلب مشاركت سرمايه گذاران در امر سرمايه گذاري وافزايش كارايي شركت ها مي¬شود.هزينه و چسبندگي هزينه مسئله اي با اهميت در حسابداري واقتصاد مي باشد. وجود چسبندگي هزينه به شدت با رفتار ...

مجید فلاح , دکتر علی احتشام , 1396/06/05

اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه¬های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته¬اند، اما از دهه 1990 تا کنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست¬گزاری¬های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص می¬یابد. عوامل متع ...

حمیدمحمد رضایی ازندریانی , سعيد کيان¬پور , مرتضی مرادی , 1396/06/05

در دنياي رقابتي امروز افزايش سود، كاهش هزينه ها همواره جزء اهداف شركتها ومد نظر مديران وسرمايه گذاران بوده است وباعث افزايش جلب مشاركت سرمايه گذاران در امر سرمايه گذاري وافزايش كارايي شركت ها مي¬شود.هزينه و چسبندگي هزينه مسئله اي با اهميت در حسابداري واقتصاد مي باشد. وجود چسبندگي هزينه به شدت با رفتار ...

مجید فلاح , دکتر علی احتشام , 1396/06/05

در ایران، بانک ها به عنوان تمرکز اصلی فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند و نقش مهمی در کمک به رشد اقتصادی کشور دارند. واضح است که موفقیت موسسات مالی مانند بانک ها و در نتیجه رشد اقتصاد کشور بستگی به این دارد که چگونه عملکرد منابع انسانی که عملکرد عالی در هر بخش به عملکرد کلی سازمانی منجر می شود، به این ترتیب ...

Naeem Morseli , Dr. Morteza Mosa Khani , 1396/06/05

در دنياي رقابتي امروز افزايش سود، كاهش هزينه ها همواره جزءاهداف شركتها ومد نظر مديران وسرمايه گذاران بوده است وباعث افزايش جلب مشاركت سرمايه گذاران در امر سرمايه گذاري وافزايش كارايي شركت ها می شود. هزينه و چسبندگي هزينه مسئله اي با اهميت در حسابداري واقتصاد مي باشد. وجود چسبندگي هزينه به شدت با رفتار ...

مجید فلاح , دکتر علی احتشام , 1396/06/05

در دنياي رقابتي امروز افزايش سود، كاهش هزينه ها همواره جزءاهداف شركتها ومد نظر مديران وسرمايه گذاران بوده است وباعث افزايش جلب مشاركت سرمايه گذاران در امر سرمايه گذاري وافزايش كارايي شركت ها مي¬شود.هزينه و چسبندگي هزينه مسئله اي با اهميت در حسابداري واقتصاد مي باشد. وجود چسبندگي هزينه به شدت با رفتار ...

1396/06/05

نمایش 25 تا 32 مورد از کل 44 مورد.