ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : economic development


در مکاتب اقتصادی، حقوق مالکیت با نگرش نهادگرایان در اقتصاد گره خورده است. تا جایی که این موضوع یکی از اساسی¬ترین مباحث مطرح شده در اقتصاد نهادگرا شمرده می شود که ارتباط نزدیکی میان علم اقتصاد و حقوق برقرار می کند. بسیاری از تحقیقات تجربی نشانگر این واقعیت هستند که تضمین حقوق مالکیت در جامعه می تواند زیر ...

سعید کیان پور , سپیده عظیمی , 1397/01/29

مالیاتها درآمدهای جمع آوری شده توسط دولت هستند که جهت تامین بخشی از مخارج خدمات عمومی مورد استفاده واقع می شوند. یکی از مالیاتهایی که طی قرن بیستم در بین کشورها رواج یافته است، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی، یکی از کاراترین منابع تامین مالی دولتها در اقتصاد ...

فاطمه بابائي , داریوش حیدری , جمال محمدی , 1397/01/29