ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : تاپسیس فازی


تاکتیک های بازاریابی رابطه ای به عنوان بازوان اجرایی بازاریابی رابطه ای موجب حفظ مشتریان موجود و در طی یک کیفیت بالای ارتباطی اعتماد و رضایت آن ها جلب و در نتیجه موجب وفاداری آن ها می گردد. این مطالعه ضمن مطالعه تحقیقات گذشته، به بررسی تاکتیک های بازاریابی رابطه ای می پردازد و پس از بیان ادبیات موضوع ، ب ...

شبنم علیزاده نیاری , میثم صادقی طرقی , 1395/12/15