ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : فرهنگ ، کارآفرینی


هر یکی از راههای توسعه اقتصادی کشورها وبرون رفت از مشکلات اقتصادی نظیر کاهش تولید نا خالص داخلی ، کاهش سرمایه گذاری ، کاهش بیکاری و عواملی از این دست که متاسفانه نظام اقتصادی کشورما را نیز دچار بحران نموده است، وجودنوآوری ، کارآفرینی وکارآفرینان است .اما توسعه کارآفرینی و نو آوری نیازمند بسترسازی و شکل ...

زهرا خدایاری , مه لقا کریمی , شهناز کنعانی , 1395/11/06