ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : settlement price


اقتصاد دنیا بر اساس معاملات و قراردادهای مختلف شکل میگیرد.بی ثباتی قیمت ها و ناکارآمدی بازارهای نقدي کالا از جمله موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی به حساب می آیند.به تائید مباحث نظری و به گواه یافته های تجربی، در حل مسائل و مشکلات بازار از قبیل عدم شفافیت، ریسک نوسانات قیمت،هزینه های بالای مبادله و غیره، ...

سيد مهدي طالب زاده بايي , 1396/11/03