ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نماییدبرچسب : tax


مالیاتها درآمدهای جمع آوری شده توسط دولت هستند که جهت تامین بخشی از مخارج خدمات عمومی مورد استفاده واقع می شوند. یکی از مالیاتهایی که طی قرن بیستم در بین کشورها رواج یافته است، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان پایه جدید مالیاتی، یکی از کاراترین منابع تامین مالی دولتها در اقتصاد ...

فاطمه بابائي , داریوش حیدری , جمال محمدی , 1397/01/29