ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید


درباره ما :


با عنایت و لطف پروردگار نشریه ری را با همکاری دانش آموختگان دانشگاهی و اساتید و هیات علمی دانشگاه ها در پائیز 1395 شروع به کار نمود. هدف اصلی این نشریه ایجاد ارتباط متقابل میان محققین و نخبگان کشور با صنعت می باشد. شرکت ها و دستگاه های دولتی و خصوصی همواره دغدغه ی تحقیق و توصعه داشته و بهع دنبال مطالعه روش‌های پیشبرد سازمان به سمت اهداف متعالی سازمانی می باشند. در این راستا سوالاتی برای سازمان ها و مدیریان ایجاد می گردد که نیاز به تامل و مطالعه کارشناسی شده برای یافتن به پاسخ می باشد.تیم نشریه رهیافت های مدیریت نوین ( ری را) با قرار دادن موضوعات تحقیق مورد نیاز بخش صنعت و مشاغل موجود در اختیار محققین و دانشجویان به دنبال رفع شکاف میان دانش آموختگان دانشگاهی و مدیران صنایع و شرکت ها می باشد. امید است با یاری خداوند متعال و به پشتوانه محققین گامی موثر در این راستا برداشته شود.

مجوز ها :


دارای مجوز نشریه الکترونیک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز 78365