ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
قوانین و شرایط نشریه ریرا


کلیه فعالیت های نشریه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و رعایت حق مولفین و مصنفین در خصوص انتشار کلیه مقالات عطف به قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود
ضمن رعایت چهارچوب علمی در تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنید:
موضوع مقاله درباره مباحث مدیریت و اقتصاد یا یکی از زمینه‌های تخصصی فن‌آوری های نوین برای عموم مردم باشد.
• مقالات صرفاً تخصصی در یک زمینه خاص علمی پذیرفته نمی‌شود.
• مقالات با نرم افزار word به همراه pdf آن و حداکثر در 20 صفحه تهیه شود.
• مقالات ارسالی نباید قبلاً به چاپ رسیده باشند و یا همزمان برای بررسی به مجلات دیگری ارسال شده باشند ( در غیر این‌صورت پیگیری آن متوقف می شود.)
• در انتخاب عنوان از حداقل کلمات استفاده شود.
• در صورتی که مقاله قبلا برای کنفرانس یا همایش های علمی ارسال شده و پذیرش شده است می باید هنگام ارسال مقاله فایل ورد ارسال شده برای کنفرانس با فرمت آن کنفرانس و نام کنفرانس، همچنین برگزار کننده کنفرانس ارسال گردد.
• مقاله های ارسالی باید شامل عنوان مقاله؛ نام نویسنده یا نویسندگان؛ رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان، ایمیل و نویسنده عهده‌دار مکاتبات باشد.
• واژ ههای تخصصی در داخل متن، در آخر مقاله فهرست شود..
• نشریه در ویرایش مقالات بدون تغییر محتوا آزاد است.
• نقد ومعرفی کتاب، مصاحبه با افراد شاخص در مباحث مدیریت و اقتصاد یا یکی از زمینه‌های تخصصی فن‌آوری های نوین یا متخصصان در حوزه های مختلف علمی، و معرفی افراد شاخص در این حوزه ترویج علم نیز بخشهایی از فصلنامه خواهد بود.
• ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:
*منابع فارسی ( نام و نا مخانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه)
*منابع لاتین (نام و نا مخانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه)
* چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیشتر از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
• در پایان مقاله )منابع(، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین به طور جداگانه به صورت زیر آورده شود:
* کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار.) نام کتاب ( ایتالیک)، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.
* مقاله نشریه: نام خانوادگی و نام نویسنده ( تاریخ .) نام مقاله. مجله )ایتالیک(. شماره مجله، صفحه.
* مقاله دایره المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده ( تاریخ.) نام مقاله، نام دایره المعارف ( ایتالیک.) جلد و صفحه ،
محل نشر: نام ناشر * مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده ( تاریخ؛ روز، ماه، سال.) عنوان مقاله. نام روزنامه ( ایتالیک) شماره صفحه.
*مقاله وبسایت: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ.) نام مقاله ( ایتالیک.) بازیابی شده در تاریخ ( تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال.) نام ناشر سایت، آدرس سایت.
• معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اسامی در انتهای مقاله در بخش یادداشت‌ها درج شود. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت می‌باشد ، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.
• شکل‌ها و تصویرها باید به گونه‌ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه پردازی مناسب باشند. جدول‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.
• هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان‌هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‌اند، در پایان مقاله قبل از پینوشت‌ها آورده شود.