ISSN: 2538-5801
رهیافت های نوین مدیریت و فناوری ( ری را)
! برای اطلاع از آخرین اخبار می توانید از فید RSS استفاده نمایید
روال داوری مقالات


1 - مقالات ارسالی ابتدا توسط دبیر اجرایی نشریه بررسی و در صورت رعایت چهارچوب مقالات استاندارد تایید و برای سردبیر ارسال می شود.
2 - سردبیر موضوع مقاله را بررسی و در صورت عدم تکرار آن در دیگر مقالات و رعایت اصول تحقیق، مقاله را تایید و برای تیم داوران ارسال می دارد.
3 - تیم داوری منتخب متشکل از سه نفر با زمینه تخصصی موضوع مقاله جهت داوری مقاله بیست و چهارساعت مهلت دارند تا تایید داوری مقاله را اعلام نمایند. در صورتی که داوری طی زمان اعلام شده موافقت خود ر برای داوری مقاله اعلام نکند، داور دیگری جایگزین خواهد شد.
4 - داوران دو هفته زمان دارند تا نظر خود را مبنی بر تایید مقاله، رد مقاله و یا مشروط به اصلاح بودن مقاله را اعلام نمایند.
5 - در صورتی که دو داور مقاله را تایید نمایند مقاله توسط دبیر اجرایی تایید و برای تیم پشتیبانی نشریه ارسال می گردد تا مراحل طراحی و آماده سازی جهت چاپ انجام گیرد.
6 - در صورتی که مقاله توسط دو داور رد گردد، به نویسنده مقاله اطلاع داده شده و انتشار مقاله مسکوت می گردد.
در صورت اعلام به نیاز ویرایش از طرف دو داور ، مراتب به نویسندگان مقاله اطلاع داده شده و نویسنده ملزم به انجام اصلاحات و ارسال مجدد مقاله برای تیم داوران می باشد.

7 - مدت زمان پروسه تایید و اعلام زمان قطعی نظر داوران سه هفته کاری خواهد بود.
8 - روزهای پنج شنبه و جمعه دفتر جزئی از روزهای تعطیل هفته محسوب می گردند.

به امید موفقیت روزافزان
طناز ترامشلو